Det er stiftelsen bidra.no og avisen Vårt Land som står bak nettsiden, som har adressen tilfluktshjem.no. Der kan folk legge inn navn, adresse og hvor mange ledige senger de har, melder NRK.

– Det kan være man har et stort hus, barna har flyttet ut eller man har en ledig sokkelleilighet. Én ting er å like en Facebook-side. En annen ting er å gå inn aktivt på en nettside og forplikte seg til å ta imot personer på flukt, sier styreleder Jan Olav Ryfetten i bidra.no.

Nettsiden kan bli til stor hjelp, tror assisterende direktør Birgitte Lange i Utlendingsdirektoratet (UDI) – særlig for dem som allerede har fått avklart flyktningstatus og venter på bolig på asylmottakene.

– Det vil frigjøre kapasitet i asylmottakene. Det vi gjøre det lettere og raskere for oss å finne tak over hodet til alle de nyankomne asylsøkere i Norge, sier Lange.