Fire eldre menn omkom etter å ha gått gjennom isen i Sverige