Irlands statsminister mener Solberg har havnet i en «pussig» situasjon