CCTV: Minst seks døde da bil braste inn i menneskemengde i Kina