I rapporten skriver FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Francesca Albanese, at det også er tegn på etnisk rensing. Hun sier det tydelige indikasjoner på at Israel har forbrutt seg mot tre av de fem lovene som er oppført i FNs folkemordkonvensjon.

– De israelske angrepenes omfang og overveiende karakter og de destruktive levevilkårene de har ført til, avdekker en hensikt om fysisk å ødelegge palestinerne som gruppe, skriver Albanese.

Israel reagerte umiddelbart på rapporten og deres diplomatiske delegasjon i Genève sier at de «fullstendig avviser rapporten». De kritiserer også det de beskriver som Albaneses grove beskyldninger.

– Dette er bare en forlenging av en kampanje for å undergrave den jødiske staten, heter det i en israelsk uttalelse.

En amerikansk tjenestemann som ikke ønsker å bli navngitt sier til AFP at USA «ikke har noen grunn til å tro at Israel har begått folkemordhandlinger i Gaza». Kilden sier USA er klar over rapporten og legge til at amerikanerne «lenge har vært imot mandatet til denne spesialrapportøren, som har slagside mot Israel».

Israel har også lenge vært kritiske til Albanese og trakk tilbake visumet hennes i forrige måned etter uttalelser der hun avviste at Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor var antisemittisk.