Forskning viser at nattarbeid øker risikoen for kreft