Kullforbudet er en del av EUs femte sanksjonspakke mot Russland. Medlemslandene ble enige om pakken i april, men sanksjonene trer i full kraft torsdag.

EU-landene ble enige om en 120 dager lang overgangsperiode for at industriene skulle kunne omstille seg før forbudet.

Kullforbudet kan koste Russland 8 milliarder dollar årlig i tapte inntekter, ifølge EU-kommisjonen. Det er første gang EU sanksjonerer Russlands energiressurser.

I en senere sanksjonspakke har landene blitt enige om å stanse all import av russisk olje til EU-land. Dette forbudet er ventet å tre i kraft ved slutten av året, men flere medlemsland får unntak.

Det gjelder blant andre Ungarn, som får fortsette å motta olje gjennom en russisk rørledning. Den russiske rørledningsoperatøren Transneft sa imidlertid tirsdag at oljeeksport fra Russland til Ungarn, Tsjekkia og Slovakia var blitt stanset.