Norge har ikke forpliktet seg til globalt mål om artsmangfold