Gazastripens eneste fungerende kraftverk ute av drift