I Byavisas siste meningsmåling får Miljøpartiet De Grønne (MDG) hele 9,6 prosent oppslutning bare fem dager før valget. Geirmund Lykke tror ikke alle vet hva de stemmer på om de stemmer MDG.

LES OGSÅ (PLUSS): - Hasj bør aldri bli lovlig

Skeptisk

- Det som gjør meg betenkt er et spesielt punkt i De Grønnes partiprogram jeg mener det har vært for lite fokus på, nemlig punktet om liberalisering av cannabis.

- Det er to grunner til at det er viktig å få fram dette punktet; å sette lys på De Grønnes holdning til rusmidler, og den negative påvirkningen produksjon av cannabis har på miljøet.

Punktet Lykke omtaler er punkt nr. 18 i MDGs partiprogram;

«Utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis/marihuana.»

- Jeg synes det er rart at et parti som har en så god og offensiv miljøpolitikk har dette i partiprogrammet sitt.

- På den ene siden skal folk ha dårlig samvittighet for å spise kjøtt, men på den andre siden skal de produsere noe som har en så negativ effekt på miljøet.

LES OGSÅ (PLUSS): Beslaglegger tre ganger sterkere cannabis

LES OGSÅ (PLUSS): Er cannabis mindre farlig enn alkohol? Vil legalisering føre til økt forbruk?

Vil opplyse ungdommen

Lykke sier at han gjennom foredrag om rusmidler har blitt oppmerksom på den negative effekten produksjonen av cannabis har på miljøet.

- For å sette ting i perspektiv kan jeg nevne at én prosent av USAs energiforbruk går til cannabisdyrking, forteller han.

- Produksjonen av én kilo cannabis gir fra seg fire tonn Co2 som slippes ut i atmosfæren.

Lykke tror ikke de ti prosentene som stemmer MDG vet hva de stemmer på.

- Det jeg ønsker er å advare idealistisk ungdom mot å forsterke et parti som står for dette. Mange ungdommer lar seg fascinere av den grønne og ikke-materialistiske posisjonen De Grønne står for. Det gjør jo jeg og, men det er viktig å vite hva man stemmer på.

Utfordrer Opoku

Geirmund Lykke ønsker å minne Hilde Opoku og de andre i MDG på kommunens medlemskap i organisasjonen European Cities Against Drugs (ECAD), og sender samtidig en utfordring til den grønne førstekandidaten:

- Jeg utfordrer Hilde om å jobbe mot å få fjernet dette punktet i partiprogrammet. Jeg forventer at hun, med partigruppa, vil være en lojal støttespiller i arbeidet med ECAD.

- En troverdig miljøprofil må også innebære et sosialt ansvar. Dette blir ikke ivaretatt med det punktet i partiprogrammet, avslutter han.

Mange misforståelser

Hilde Opoku uttrykker i sitt svar at Lykke, som mange andre, har misforstått punktet i programmet.

- Vi er veldig enige i at Trondheim skal jobbe mot narkotika. Det vi er opptatt av er å drive en mer human politikk for rusmisbrukere. Vi ønsker å jobbe for å finne ut hvordan vi kan gjøre livet enklere og veien tilbake til livet lettere for dem som sliter med misbruk. Jeg sitter selv i programkomiteen, og det er helt klart at vi må jobbe med dette punktet for å få tydeligere frem hva det er vi ønsker. Det har skapt mye forvirring og misforståelser.

- Dette er kun snakk om å åpne for et prøveprosjekt. Vi ønsker ikke produksjon eller legalisering av cannabis, men at en streng statlig produksjon skal kunne bidra til en bedre rusomsorg. Dette forslaget kan sammenlignes med måten vi i mange år har jobbet med metadon i rusomsorgen. Rusomsorg er et viktig samfunnsspørsmål, det er ikke noe vi kan gjøre noe med lokalt. Norge trenger en bedre ruspolitikk. Det vil vi bidra til, og Lykke kan være trygg på oss i denne sammenheng.

foto
Misforstått: Hilde Opoku tror mange har misforstått punkt nummer 18 i MDGs partiprogram. Foto: Jens Petter Søraa