Maltas statsminister bøyer seg for presset og varsler sin avgang