– Det er en kaosby fra før. Nå blir det enda verre, sier Halvor Fossum Lauritzen.

Den tidligere utenlandssjefen i Røde Kors er i dag direktør for kraftselskapet SN Power, som blant annet driver kraftverk i Nepal. Han har rykket ut for å hjelpe etter mange katastrofer, deriblant store jordskjelv i Iran og Pakistan.

Fossum Lauritzen kjenner Nepals hovedstad Katmandu godt og påpeker at det er en tettbefolket by med smale gater og dårlige bygninger. Husene er bygd uten armering. Når et jordskjelv rammer, blir husene til grushauger, og det oppstår sjelden hulrom som ofre kan overleve i.

– Tiden for søk og redning begynner å ebbe ut, konstaterer Fossum Lauritzen.

Det det internasjonale samfunnet kan hjelpe med nå, er helsepersonell og feltsykehus, tepper og telt, og tilgang til vann.

Utfylle hverandre

Fossum Lauritzen håper de mange hjelpeorganisasjonene har lært fra tidligere katastrofer.

– Det er mange som reagerer raskt, men de må innordne seg systemene for koordinering. Det paradoksale er at man har en tendens til å legge brikkene i puslespillet oppå hverandre, i stedet for å utfylle hverandre, sier han.

Nordmannen frykter at antallet døde etter helgens kraftige jordskjelv kan komme opp i 10.000. Mange døde er ikke registrert enda, og han tror det fortsatt er mange landsbyer der man ikke kjenner omfanget av skadene.

– De er vanskelig å komme til fordi veier og bruer har rast, sier han.

At det er monsun i Nepal nå, gjør situasjonen enda vanskeligere. Skjelvets ødeleggelser sammen med nedbøren øker faren for skred. Hus som fortsatt står, men er skadd, kan plutselig kollapse. Drikkevann blir lettere forurenset, og faren for vannbårne sykdommer øker. Og vannpumper står fordi strømmen er borte.

Strømmangel

SN Power, som eies av Staten og investeringsfondet Norfund, driver elvekraftverket Khimti som leverer omkring 20 prosent av strømmen til Katmandu-regionen. Fossum Lauritzen forteller at selve kraftverket bare har fått mindre skader, men at deler av kraftledningen er ødelagt og at leveransen delvis er nede.

– Det er veldig lite strøm i Katmandu i utgangspunktet, de har strøm bare 40 prosent av døgnets timer, opplyser han.

Strømmangelen merkes ikke minst på sykehusene.

– Strøm har alt å si. Det trengs til belysning, til å holde riktig temperatur på operasjonstuer, og for å kjøle ned mat så den ikke blir bedervet, nevner Fossum Lauritzen som eksempler.

Sorg og sinne

Nok en gang er det et svært fattig land som er rammet av en slik katastrofe. Det er også et land med korrupsjon og en svak regjering. Derfor spår Fossum Lauritzen at Nepal vil oppleve uro i etterkant av skjelvet.

– Folk gjennomgår nå en tung periode med sorg og fortvilelse, som vil gå over i en periode med aggresjon. Alle som har mistet noen, har behov for å legge skylden på noen: Om det er myndigheter som ikke har gjort nok, eller dårlig standard på bygningene. Det vil også bli tyveriraid, sier han.

Landet vil trenge veldig mye hjelp for å komme seg igjen etter jordskjelvet, påpeker han.