Stoltenberg mener bruk av kjemiske våpen ikke kan gå ubesvart