Mays ledelse har skrumpet inn til 1 prosentpoeng på flere målinger