Kenyansk valgfunksjonær sier valget ikke er troverdig