Russlands utenriksminister: Frode Berg kan komme hjem når som helst