Senatet sa nei til å stanse riksrettssaken mot Trump