Flere kontrollorganer mistenker at Metas moderering ikke går langt nok til å stoppe den utbredte spredningen av politisk reklame som risikerer å undergrave valgprosesser, skriver den britiske avisen. Det er ventet at EU-kommisjonen vil uttale seg om saken mandag.

Det er ikke ventet at kommisjonen vil peke direkte på Russland som kilde for desinformasjonen som spres, men vil referere til manipulering av informasjon fra utenlandske aktører.

Flere land, deriblant Storbritannia, Østerrike og Georgia, skal avholde valg i år. I tillegg avholdes valget til EU-parlamentet i juni.