Irakiske kurdere åpner for samtaler med regjeringen etter tilbaketog