KrF-leder Knut Arild Hareide etterlyste et økt verdibasert lederskap i en verden preget av uro og spenninger, da han åpnet KrFs landsmøte i Trondheim torsdag.

- Ekstra kjekt

Hareide åpnet med å snakke om og vise bilder og en video av sønnen Tord Olav Mathias, som ble født rett etter landsmøtet for to år siden, og var grunnen til at partilederen ikke var til stede den gangen, da han hilset de 260 KrF-delegatene i salen.

– Det er kjekt å være samlet til landsmøte i Trondheim enda en gang. Denne gangen er det ekstra kjekt for meg – siden også jeg får være med, fastslo Hareide muntert og til applaus og humring fra salen.

Han pekte på at sønnen, som nå har blitt to år, vokser opp i en tid preget av mer uro og spenning og uforutsigbarhet enn på lenge.

– Det vi trenger for å møte dette er et verdibasert lederskap. Valget til høsten er et verdivalg. Det skal KrF bidra til. Vi er og skal være verdipartiet i norsk politikk, sa Hareide til taktfast applaus fra salen.

Test deg selv i Adresseavisens minivalgomat: Er du enig med KrF-Lykke?

- Tar ansvar

– Det handler om hvilken rolle Norge skal spille i møte med denne utviklingen og hvilke verdier som skal styre våre prioriteringer. I møte med en verden som trues av klimakrise, er ikke svaret å fornekte at det skjer. I møte med verdens fattigdomsproblemer, er ikke svaret å tenke mest på oss selv. I møte med en av de største flyktningkrisene verden har sett, er ikke svaret å stenge grensene. KrFs svar er å ta ansvar og å stille opp for dem som trenger det mest, uttalte Hareide.

KrF-lederen ga familiepolitikk mye plass under sin åpningstale til landsmøtet i Trondheim torsdag.

– KrF er et familieparti. KrF har alltid prioritert familiene. Det er helt nødvendig i en tid der fødselstallene går dramatisk ned. En stemme til KrF er en stemme for familiene, sa Hareide.

– KrF har alltid prioritert familiene. Det er helt nødvendig i en tid der fødselstallene går dramatisk ned, sa Hareide.

Les også om at flere KrF-ledere sier klart nei til å regjere med Støre

Trakk frem kontantstøtte

Han fremhevet kontantstøtten som en viktig ordning for KrF til tross for all kritikken ordningen har møtt.

– Er det å være hjemme noen måneder ekstra med ettåringen virkelig roten til alt ondt, spøkte Hareide til applaus og humring fra salen, og pekte på de mange stemmene som har kritisert kontantstøtteordningen for å være et hinder for blant annet integrering.

– Familiene skal fortsatt få velge selv. 20 år etter at vi innførte kontantstøtten, er familiens valgfrihet fremdeles en bærebjelke for KrF. Det er KrF garantisten for, sa Hareide.

– Ikke alle foreldre synes det er like greit at ettåringene skal ha enda lengre dager i barnehagen enn vi har på jobben, la han til.

Hareide sa at KrF vil jobbe for at barnetrygden fremdeles blir en universell ordning for alle og at den økes.

– Der andre partier vingler, er vi til å stole på, sa Hareide om barnetrygden.

KrF varsler kamp om K-en

Kristelig Folkeparti sier tydelig ifra at partiet akter å beholde K-en i livssynsfaget KRLE.

Flere sentrale KrF-politikere reagerte med skuffelse da Arbeiderpartiets landsmøte forrige helg vedtok å fjerne K-en fra navnet på faget. Tidligere har også Venstre gjort det samme.

Å fjerne K-en er det motsatte av det vi trenger, framholdt KrF-leder Knut Arild Hareide i sin landsmøtetale torsdag.

– Det er ingen grunn til å bevege seg bort fra kulturarven og røttene dette landet er bygget på, sa Hareide.

Han argumenterte med at kunnskap om kristendommen er en nøkkel til å forstå det norske samfunnet, vår kultur og historie. Og han mener K-en kan bidra til inkludering og bedre integrering.

– Forankring i egne røtter gjør oss tryggere og mer åpne i møte med andre mennesker. I møte med annen tro og kulturbakgrunn, sa han.

Politisk redaktør Tone Sofie Aglen kaller KrF for politikkens største flørt: - KrF kunne vært veggpryd, men er for tida Norges mest omsvermede parti, skriver Aglen.

Vil i regjering selv

Hareide er lei av å reparere distriktsfiendtlige og sentraliserende forslag fra regjeringen. Derfor vil han i regjering selv.

– Vi har brukt ufattelig mye krefter på å hindre slike skadelige utslag. Og selvsagt har vi ikke klart å ordne opp i alt. Men KrF har større ambisjoner for distriktene enn å bedrive skadebegrensning, sier Hareide i sin tale til landsmøtet.

Han peker på gode rammevilkår for næringsutvikling, en inntekt for bøndene som de kan leve av og god infrastruktur. Han trekker også fram kommuneøkonomi, helsetilbud og skoler der folk bor som viktig distriktspolitikk.

– Urbanisering preger vår tid. Det gjelder også Norge, uavhengig av hvilken farge regjeringen har. Derfor er det behov for å tenke nytt og mer ambisiøst om arbeidsplasser i det offentlige. Ved alle nye etableringer av statlige arbeidsplasser, skal annen lokalisering vurderes, sier Hareide.

Klart nei til sykehusnedleggelse

KrF-lederen mener partiet har reddet Distrikts-Norge fra mange dårlige forslag fra regjeringen.

– Vi sa nei til tvangssammenslåing av kommuner, til nedleggelse av skattekontor, til nytt inntektssystem. Vi sa nei til ny organisering av nettselskapene. Og vi har sagt et klart nei til nedleggelse av lokalsykehusene i Volda, Odda, Narvik og Flekkefjord, sier Hareide.

– KrF vil ha et levende landbruk over hele landet. Det er en bærebjelke i distriktspolitikken, sa Hareide til langvarig applaus fra salen.

– Vi vil ha en politikk som satser på landbruket, derfor vil vi inn i regjering, fortsatte Hareide.

KrF-erne i Trondheim avslutter torsdagen med en konsert i Nidarosdomen. Selve landsmøtet varer fire dager og avsluttes søndag.