London: – Vår nasjon er i fare. For å komme trygt gjennom dette trenger vi å opptre voksent i politikken. Vi må fortsette med ro, modenhet og uten bitterhet, siden vår framtid som nasjon står på spill, skriver Tony Blair i en kronikk i The Telegraph.

Den tidligere statsministeren ønsket at Storbritannia skulle bli værende i EU, og peker i kronikken på de mange utfordringene landet nå står overfor, etter at det ble klart at flertallet av briter ønsker å forlate unionen.

Viktig avgjørelse

Blair kaller brexit den viktigste avgjørelsen Storbritannia har tatt på flere tiår. Han spør seg om hvordan landet nå skal forenes, og hvordan man skal beskytte Storbritannias nasjonale interesser, og hvilken fremtid som er riktig med tanke på forholdet til Europa. Veien videre vil ikke bli enkel, slår Blair fast.

– Landet er nå dypt splittet, både regionalt, på tvers av generasjoner og holdninger. Mens Labour i praksis er satt ut av spill trenger vi at De konservatives lederkamp blir drevet med ekte patriotiske hensyn, med tanke på vår nasjons interesse, skriver Blair videre.

Ikke ny avstemning

Han understreker at han ikke argumenterer for en ny folkeavstemning om EU, men at det britiske folk har rett til å ta del i debatten om hva som er den beste veien videre for landet.

Blair peker videre på at de neste ukene blir avgjørende med tanke på hvilke signaler som sendes til Europa, og for hvordan Storbritannia vil bli oppfattet.