Xi ber Trump om å finne en fredelig Nord-Korea-løsning