OECD: Klimaendringene kan få konsekvenser for verdensøkonomien