Clinton med skarp kritikk mot Johnsons hemmelighold av Russland-rapport