Legger ned etterforskningen og slutter i justisdepartementet

foto