Biden ba om samhold og fellesskap i innsettelsestalen

foto