Ukraina og flere andre land som var en del av Sovjetunionen før dens kollaps i 1991 har bygget mye av forsvaret rundt standardutstyr fra Sovjet-tiden og Russland, blant annet lette våpen, stridsvogner og haubitser.

Men etter mer enn 100 dager med krig har alt utstyret blitt brukt opp eller ødelagt i kamp, sier kildene til AFP.

Nå har ukrainske styrker dermed tatt i bruk, eller er i ferd med å lære seg hvordan de skal bruke, våpen de er gitt av USA og europeiske Nato-allierte, heter det videre.

Vesten var i starten av krigen nølende til å forsyne ukrainerne med våpen, i frykt for at dette kunne utløse en direkte konflikt mellom Russland og Nato, og for at avansert våpenteknologi kunne havne i russiske hender.

I stedet fikk ukrainerne lageret deres allierte hadde av russisk og sovjetisk utstyr, blant dem stridsvogner og helikoptre. USA ledet også en innsats for å finkjemme andre tidligere Sovjetland etter ammunisjon, deler og andre forsyninger Ukraina kunne ha nytte av.

Men nå er «alt borte fra verden», sier en amerikansk tjenesteperson til nyhetsbyrået.