Uro og undring over uvanlig mørk himmel over Stockholm