Walid Omary varsler også at TV-kanalens jurister forbereder et svar, og at de muligens kommer til å gå rettens vei i et forsøk på å få vedtaket omgjort.