Å ta imot flere titusen flyktninger fra Syria kommer trolig til å koste langt mer enn anslått, og statsministeren forbereder seg på harde budsjettrunder med Frp og støttepartiene.

– Jeg mener vi kan integrere bedre til en lavere kostnad enn i dag, slik de beste kommunene får til. Å redusere kostnader dreier seg om mottaksstandarder og hva slags tilbud de kan få. Fortsetter det å komme like mange som nå, må vi se enda nøyere på dette. Vi har hatt teltleirer før, vi må vurdere bygg som i dag ikke fyller kravene. Fordi det viktigste er å gi flyktningene tak over hodet, sier Solberg i et intervju med Dagens Næringsliv.

Tirsdag skal statsministeren redegjøre om flyktningsituasjonen for Stortinget. I tillegg møtes de fire borgerlige partitoppene i Nydalen, blant annet for å diskutere hvordan de skal håndtere den kraftige økningen i antall asylsøkere.

UDIs siste prognose anslår at det vil komme 25.000 asylsøkere i år og over 30.000 neste år. Men tallene kan bli enda høyere.

Frykter utgiftsbombe

En Høyre-kilde Aftenposten har snakket med sier partiet frykter at Syria-flyktningene blir en utgiftsbombe.

Vedkommende mener regjerings- og støttepartiene nå blir nødt til å ta dette i betraktning før de kommer med dyre valgløfter. Frp KrF og Venstre er fra før uenige om hvordan flyktningstrømmen best kan håndteres og hvordan utgiftene skal dekkes.

Sentrale kilder i regjeringsapparatet bruker overfor Dagens Næringsliv «flere titall milliarder» som en størrelsesorden for kostnadene de neste årene.

Forhandlingene om neste års statsbudsjett er ikke formelt i gang ennå, og fortsatt venter støttepartiene på regjeringens tilleggsproposisjon om mottak av flyktninger. Størrelsene i den er ukjent, men da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram i forrige uke var det med en visshet om at en vesentlig post foreløpig sto tom.

Foreslår kutt

Regjeringen har allerede foreslått kutt i ytelsen til eldre innvandrere som kommer til Norge på familiegjenforening. Statsministeren åpner for flere slike kutt.

– Ja, de som blant annet kommer hit på familiegjenforening må få mindre rett til velferdsgoder, sier Solberg til Dagens Næringsliv.

I tillegg kan regjeringen komme til å bruke mer oljepenger enn allerede planlagt.

– Jeg ser ikke at vi kan klare dette bare ved å omdisponere. Og jeg vil si klart: Når vi skal bruke milliarder på mengden flyktninger som kommer, er ikke tiden nå for et kvalitetsløft i mottaks- og integreringsforholdene.

Grande: – La asylsøkerne jobbe

Venstre-leder Trine Skei Grande vedgår overfor VG at en enighet om inndekning av utgiftene blir tøft. Hun skisserer andre tiltak:

– Utfordringene er store, men da bør man se på muligheten for å senke kostnadene ved å la asylsøkerne få midlertidige arbeidstillatelser, så de kan jobbe mens de venter, sier Grande til avisen.

Hun mener kutt i utgiftene ikke nødvendigvis trenger å gå ut over kvaliteten på tilbudet.

– Vi har som mål å gjøre mottaksprosessen bedre og billigere. At asylsøkere ikke får jobbe er både dyrt for samfunnet og det hindrer integrering, sier Grande.