Statsminister i medvind skriver ut nyvalg i Storbritannia