Koronapandemien har redusert levealderen i Frankrike