Nå vil Ap-leder Jonas Gahr Støre ha bedre svar på hva stortingspresidenten aktivt gjorde for å skaffe seg oppdatert informasjon om det sterkt kritiserte byggeprosjektet.

– Har presidenten latt seg informere? Har han vært pågående nok til å kunne få den informasjonen som trengs? Her er det mange hull i den forklaringen vi har fått, sier Støre.

Han viser til at det nå blir en åpen redegjørelse om saken fra stortingspresident Olemic Thommessen (H) i Stortinget.

– Kunnskapen om at dette prosjektet var ute av økonomisk kontroll, hadde man tidlig i desember, understreker Støre, og fortsetter:

– Det var et prosjektmøte i prosjektstaben 19. desember som kunne konstatere at økonomien var i en kritisk situasjon, og at reservene var i ferd med å bli brukt opp. Innlegget som ble holdt her den 20. hadde ikke noe av den informasjonen med seg.

Thommessen redegjorde for byggesprekken rett før Stortinget tok juleferie.

– Jeg er ikke i tvil om at presidenten holdt et innlegg i god tro og etter den informasjonen han hadde. Men det er grunn til å spørre om han hadde gått tett nok på sin administrasjon for å få oppdatert informasjon da han gikk til Stortinget.

Stortingets direktør Ida Børresen trakk seg 15. februar da den siste kostnadssprekken i det sterkt kritiserte byggeprosjektet ble kjent.