- Jeg synes det var et gjerrig tilbud fra regjeringen, som ikke tar på alvor forliket som et samlet storting kom frem til i jordbruksmeldingen i vinter, sier Geirmund Lykke, KrFs førstekandidat til Stortinget i Sør-Trøndelag.

Tirsdag bekreftet partene brudd i jordbruksforhandlingene. Statens siste tilbud på 550 millioner kroner ble avslått av jordbruksorganisasjonene, som hadde fremsatt et krav på 1,45 milliarder kroner.

- Dette var en mulighet til å tette lønnsgapet mellom bøndene og andre grupper, og da må man legge en større inntektsøkning på bordet enn dette, sier Lykke.

Han mener nå at hans parti bør kjempe for at bøndene skal få mer penger enn regjeringen var villige til å gi når saken skal avgjøres i Stortinget.

Les også: Adresseavisens valgomat - Er du enig med KrF-Lykke?

Frp-Bjørnstad: - Vanvittig krav

- Det tilbudet som staten har gitt til bøndene er bedre enn tilbudene de aksepterte i 2015 og 2016, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp Sør-Trøndelag, til Adresseavisen.

Han sier at om bøndene hadde fått innvilget sitt krav om 1,45 milliarder, ville det medført en inntektsutvikling på ni prosent.

- Det tilbudet staten har gitt ville ført til en større økning enn andre yrkesgrupper, så ni prosent er et vanvittig krav, sier Bjørnstad.

Les også: Adresseavisens valgomat - Er du enig med Frp-Bjørnstad?

- Nødvendig for generasjonsskifte

Lykke sier lønnsøkningen for bøndene er spesielt viktig med tanke på kommende generasjoner.

- Vi er avhengige av å få til en lønnsøkning for å sikre at neste generasjon skal ha lyst til å ta over dagens gårder, sier Lykke.

Bjørnstad peker på at bøndene har opplevd en lønnsøkning under dagens regjering.

- Bøndene har hatt en lønnsutvikling på rundt 18 prosent i denne regjeringsperioden, mot syv jevnt over, sier Bjørnstad.

Følg Adresseavisen på Facebook ,  Instagram og Twitter .