Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag leverer mandag sitt krav til staten i årets jordbruksoppgjør. På spørsmål om hvordan politikken til regjeringen har påvirket økonomien for deres gårdsbruk, svarer nærmere halvparten negativt. Det viser en undersøkelse Sentio Research har utført på oppdrag for avisa.

Til sammen 46 prosent svarer at regjeringens landbrukspolitikk har påvirket økonomien til deres gårdsbruk negativt eller svært negativt. 42 prosent sier verken eller. I alt 7 prosent svarer positivt eller svært positivt, resten svarer vet ikke.

Ifølge avisen bevilget nåværende innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) 400 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret for både 2014 og 2015 i de to årene hun var landbruksminister.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, som var siste rødgrønne representant som landbruksminister, bevilget 1.270 millioner kroner.