- Vi har sendt ut 40 000 mennesker siden 2013 uten særlige reaksjoner fra partiene

foto