Rettsavgjørelse kan føre til løslatelse for Lula i Brasil