Flere hundre settes inn i kampen mot flammene i California