Trumps advokat forsikrer at Mueller ikke vil bli sparket