Avsatt katalansk leder oppfordrer til «demokratisk motstand»