USA ber iranere dokumentere regimets opptreden under demonstrasjonene