Bergs norske advokat: Løslatelse av Frode Berg er nært forestående

foto