EUs smittevernbyrå ber om strengere tiltak mot mutasjoner