Nobelstiftelsen trekker investeringer ut av oljesektoren