Nå er ingen i Trøndelag innlagt med korona

For sørste gang siden pandemien kom til Norge i februar i år, er det nå ingen som er innlagt med covid-19 på sykehus i Helse Midt-Norge.