Innbrudd i anleggsmaskiner

- Innbrudd i fem anleggsmaskiner i Melhus på Kvål, hvor utstyr er stjålet fra maskinene.