Innbrudd på legesenter i Trondheim

Legesenteret ligger på Ilevollen i Trondheim.  Foto: Sindre Vartdal

Politiet mottok i 08-tiden melding om et innbrudd på Ila legesenter i Trondheim.