Visit Trondheim oppretter turistinfo-satelitter

I kjølvannet av koronakrisen jobber nå Visit Trondheim jobber med en ny måte å løse turistinformasjon for de besøkende på. Ifølge en pressemelding utvikles det en pilot, en test, som består av å etablere fysiske satellitter i form av informasjon på allerede eksisterende logistikknutepunkt som hotellresepsjoner og kjøpesentra. Seks ulike aktører er involvert i prosjektet, og skal sammen skape et bedre fysisk tilbud til de besøkende. Dette skal kombineres med bedre digitale løsninger og et tydelig markedsføringsarbeid: