Bil kjørte inn i midtrabatten på E6

Her blir bilen som kjørte i midtrabatten ved Kroppan bru berget etter ulykken.   Foto: Bertil Lernæs

Ei bil har kjørt inn i midtrabatten på E6 nord for Kroppan bru i Trondheim i nordgående felt. Det er midtrabatten som skiller E6 og busslomma nord for Kroppan bru.