Spektrum får 5,4 millioner i krisehjelp

Et enstemmig bystyret vedtok å gi ekstra driftsstøtte til det koronarammede Trondheim Spektrum.